Nie przypadkiem proponujemy Państwu swoją wiedzę, czas i doświadczenie – z sukcesem pomożemy w prawidłowej organizacji Waszego przedsiębiorstwa w zakresie wymagań prawa ochrony środowiska!
 • rozliczymy Państwa firmę w zakresie korzystania ze środowiska (opłaty środowiskowe), z gospodarki odpadami i gospodarki opakowaniowej (opłata produktowa) oraz przygotujemy obowiązujące przedsiębiorcę wszelkie (bieżące i zaległe) sprawozdania przedkładane do Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ

 • przygotujemy raporty w Krajowej Bazie KOBIZE

 • przygotujemy i opracujemy wszelkie wymagane prawnie dokumenty związane z gospodarką odpadami

 • pomożemy w zaprowadzeniu wymaganych prawnie ewidencji (np. ewidencja odpadów, ewidencje dot. wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, w tym ze środków transportu - samochodów służbowych, ewidencje w zakresie recyklingu i odzysku opakowań)

 • opracujemy dla Państwa dokumentacje związane z ochroną powietrza atmosferycznego, niezbędne np. do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza czy pozwolenia dotyczącego emisji hałasu

 • opracujemy dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

 • przeprowadzimy strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko

 • sporządzimy raport oddziaływania na środowisko wymagany w procesie inwestycyjnym

 • przeprowadzimy audyt prawny mający na celu pomoc w zidentyfikowaniu aspektów środowiskowych i powiązanie ich z odpowiednimi przepisami prawnymi, z których wynikają obowiązki dla Państwa firmy

 • pomożemy w kontaktach z kontrahentami z branży środowiskowej, w wyborze specjalistycznych firm posiadających stosowne pozwolenia na odbiór odpadów do unieszkodliwienia lub odzysku i recyklingu, dostawcami nowych technologii proekologicznych, urządzeń służących ochronie środowiska, organizacjami odzysku

 • zajmiemy się aktualizacją wszelkich decyzji i pozwoleń

 • doradzimy i pomożemy w kontaktach z urzędami i instytucjami, aż do pozytywnego załatwienia Państwa spraw


W razie zainteresowania Naszą ofertą lub jakichkolwiek wątpliwości prosimy o złożenie zapytania w zakładce kontakt.
 
   
 
 
© Wszystkie prawa zastrzeżone. Ekodraft 2006-2017 o firmie oferta profity kontakt